Lundøkorset

Forsiden af korset
Bagsiden af korset

I sommeren 1874 beså arkitekten og arkæologen Fritz Uldall Lundø kirke, og som kender af middelalderlige metalarbejder, hæftede han sig ved et kobberkrucifiks på alteret.
Det var i en meget slet forfatning. Det meste af forgylningen var skrabet af, men Uldall var dog ikke i tvivl om, at han stod overfor et mesterværk.

Korset blev sendt til København, og har siden haft en fremtrædende plads i Nationalmuseets middelaldersamling. Forgyldte metalkors er der mange af udenfor Danmarks grænser, og hvis der er hæftet en kristusfigur på korset er figuren i regelen støbt i bronze, i modsætning til denne, der er smedet i kobber. På et symposium i London var kendere fra hele Europa ikke i stand til at nævne andre krucifikser, der helt var udført som kobbersmedearbejde. Krucifikset er sammen med andre i nært slægtskab med de gyldne altre, og efter nogen diskussion blandt forskere daterer man foreløbigt krucifikset til ca. år 1100 - 1150.

Hvor krucifikset er fremstillet og af hvem, har man ikke den ringeste anelse om, men stilmæssigt peges der på England.
Så der er frit spil for fantasien: En engelsk guldsmed har været i Danmark!! En dansker -forsinket viking - har været i England og bragt det med sig hjem!! - eller -----.
Krucifiksets sjældenhed understreges af, at det har været udstillet i London 3 gange, første gang i 1948, og i Paris og Berlin i 1992.

I 1993 besluttede man i menighedsrådet, at tiden var inde til  at få krucifikset tilbage til kirken - ganske vist en kopi, men det betyder dog, at det nu stråler i al sin glans og herlighed, som da det blev lavet.

Til finansiering af projektet er der opnået støtte fra Konsul George Jorck og hustru Emma Jorcks fond, Menighedsrådsforeningens udsmykningsfond og Sparbank Vest.

Krucifikset vil kun kunne ses i forbindelse med tjenester i kirken.

Bagsiden af korset er udstyret med ciseleringer, som forestiller ærkeenglen Mikael, som yderligere understreger arbejdets kunstneriske kvalitet.

Hvis man ønsker at vide mere om korset henvises til Harald Langberg: The Lundø Crusifix, udgivet i 1992 i anledning af korsets deltagelse i udstillinger i Paris og Berlin.

Kopien er udført af Peter Henrichsen fra Nationalmuseets bevaringsafdeling.