Fællesgrav på Højslev Kirkegård

 

I 1995 fik Højslev menighedsråd brev fra Viborg Stift om, at man i domkirkebyen ikke mere ville passe på menighedsrådenes legater. Menighedsrådet var i 1995 knap nok klar over, at der lå et legat hos Viborg Stift.

Der kom hvert år kort før jul godt nok 400 kr. fra stiftet. Det var renter, og pengene gled ind i kassebeholdningen.

Da nu legatet, der var på 10.000 kr., blev udbetalt, fulgte der nogle oplysninger med om legatet, dets stifter og formålet med indbetalingen.

Legatet var oprettet efter bestemmelser i Maren Kargaards testamente. Hun havde boet i Skive, hvor hun døde i 1946.

Maren Kargaard var datter af Jens Pedersen og hustru Dorthea Marie, født Jespersen. De havde drevet smedemestervirksomhed på Lundøvej i Højslev Kirkeby i mange år. De døde i henholdsvis 1916 og 1917.

Smedemesterparret havde 4 døtre: Maren Signe, Birthe Marie og Jeppo Petrine.

Signe blev gift og efterlod sig børn. Maren blev også gift, men fik ingen arvinger. Birthe Marie og Jeppo Petrine var ugifte.

I Maren Kargaards testamente står der, at renter af de 10.000 kr., som hun ville have sat ind i stiftet, frem til år 2048 skulle bruges til at holde forældrenes gravsted, hvor Birthe Marie og Jeppo Petrine skulle begraves.

Det store familiegravsted ligger lidt sydvest for kirkegårdens nordlåge. Maren bestemte også, at pengene skulle række til at holde lærer Hansens gravsted.

Lærer Hansen, hans kone og deres lille datter ligger begravet i kirkegårdens sydvestlige hjørne tæt ved den ældste af de tre gamle skoler i Højslev Kirkeby.

Resten af renterne, bestemte Maren Kargaard, skulle anvendes til kirkelige formål i Højslev Sogn. I 1946 var 400 kr. om året et pænt beløb, og de dækkede så rigeligt udgifterne til at holde gravstederne. 

De penge der var tilovers, nød Birthe Marie i de første år godt af: Menighedsrådet og sognepræsten bevilgede penge til et radioapparat med hovedtelefon til hende. Birthe Marie hørte meget dårligt i sine sidste år. I 1949 fik hun 167 kr. til en togbillet, så hun kunne besøge sin søster i Ribe.

Senere gik renterne af legatet til granpyntning af gravstederne, og i 1953-54 blev midlerne brugt til et nyt altertæppe.

Senere blev der givet tilskud til en ny flagstang, til kirkebil og kirkeblad, og sognets mindrebemidlede kunne søge om at få en gratis salmebog.

Efter nogle år gled rentepengene ind i kirkens og kirkegårdens almindelige drift, og Maren og hendes familie gik efterhånden i glemmebogen.

Da hele legatbeløbet blev overdraget til menighedsrådet i 1995 fandt menighedsrådet testamentet frem og fik det læst, og man opfyldte straks Marens ønsker. Pengene blev sat ind på en bankbog, for at blive anvendt til større anskaffelser, og over kassebeholdningen betalte rådet for en omfattende renovering af smedemesterparrets gravsted.

Gamle buske og træer blev fjernet, der blev plantet nyt og gravstedet blev renset.

Lærer Hansens gravsted blev også sat i stand, og den særprægede og smukke gravsten over lærerens kone og datter blev restaureret, så teksten nu igen kan læses.

Det blev indført i menighedsrådets protokol, at de 2 gravsteder frem til år 2048 holdes af rådet, som Maren Kargaard havde ønsket.

For kort tid siden (år 2000) Hentede menighedsrådet så halvdelen af legatet hjem. Beløbet er brugt til at indrette en fællesplæne på Højslev Kirkegård.

I fællesplænen, som også kaldes ”De ukendtes grav”, kan urner sættes ned, og der sættes ikke sten eller mindeplader over afdøde. Fællesplænen ligger i det sydvestlige hjørne af kirkegården.

På kirkegården stod en stor gammel sten, den har været en tur hos stenhugger Brodersen, Skive. Han har forsynet stenen med et stort udhugget kors.