Kirkeskibet

VALTER SVENSTRUP - har skænket et smukt skib til Dommerby kirke.

Jeg har hverken forstand på bygning af små eller store skibe, men jeg ved, at det har været en meget stor og meget tidskrævende opgave for dig at fremstille denne model, og jeg synes det er en meget smuk og uselvisk tanke, at du nu vil lade hele sognet få mulighed for fremover at kunne beundre dette skib og dit flotte arbejde ved at skænke det til vor gamle kirke.

Det, der nu er blevet vort kirkeskib, er en model af orlogsskibet "NORSKE LØVE", der blev bygget i København i 1643, og opkaldt efter den norske løve i det danske rigsvåben. Skibet var 49 m langt - det havde 86 kanoner og deltog bl.a. i det sejrrige slag ved Køge Bugt 1. juli 1677 med en besætning på 568 mand.

Når man kigger på nettet omkring kirkeskibe, finder man meget spændende læsning, og jeg vil ganske kort fortælle lidt om noget af det, jeg fandt.

Kirkeskibet beskrives som kirkens langhus, der når fra tårn til kor eller om en skibsmodel ophængt i flere danske kirker. Betegnelsen menes at symbolisere Jesu skib på Genezareth Sø eller Noahs Ark.

Når oldtidens høvding blev gravsat, fik han et skib af sten, der kunne føre ham til dødsriget. Helligskibet blev på forunderlig vis indlemmet i den kristne kirke - faktisk ligger hele 72 af disse gamle helligskibe direkte på kirkegårdene og 84 ligger mindre end 100 m fra de gamle middelalderkirker. Og det er måske årsagen til, at man taler om kirkeskib - og at der hænger modelskibe i danske kirker.

Man er ikke bekendt med, at der har været ophængt kirkeskibe før reformationen - det ældste danske modelskib fra ca. år 1600 hænger i Ho Kirke i Vestjylland og der findes på nuværensde tidspunkt ca. 1.200 eksemplarer fordelt i de danske kirker.

Flest finder man i de gamle søfartsbyer - f.eks. er der hele 15 stk. i Sønderho Kirke på Fanø, og det er typisk, at de disse steder blev skænket til kirken som tak for frelse ved forlis og stranding.

Nu er Dommerby jo ingen søfartsby, så vi kan være rigtig stolte over og glade for det ene flotte eksemplar, som VALTER SVENSTRUP i dag har skænket Dommerby Kirke.

Endnu engang - mange tak!