Kirkens historie

Den lille beskedne, men idylliske Dommerby kirke er i sin tid bygget på en bakke mellem den nu udtørrede Tastum sø og Skive Fjord. En bakke kaldtes da en dunge - deraf navnet dungerby - der senere gennem årene blev til Dommerby. Kirken er bygget af tilhugget kamp- og munkesten omkring år 1200 - i den senromanske tid hvorfra der kun findes 2 sådanne landsbykirker i Viborg amt - nemlig Dommerby og Testrup.

Som kirken er i dag er det kun den hvidkalkede nord side der står urørt. Sydsiden og apsis er blevet skalmuret med røde teglsten i 1880 på grund af muren var skørnet af sol og vind. Våbenhuset er bygget i 1911 uden om et daværende, der derved blev udvidet med 1 alen.

Klokken der hænger i en klokketabel ved vestgavlen er støbt i 1514 og bærer indskriften "Jesus Nararenus rex indeorum". Støbemesteren er ukendt, men er vistnok den samme, som omtrent samtidig støbte Højslev Kirkes klokke.

Kirkens kvadermurede alterbord er dækket af paneler fra midten af 1700-tallet med samtidige malerier der forestiller mannasamlingen og moses der slår vand af klippen. Den trefjøjede altertavle, der i sinkerne er fra 1500-tallet har malerier fra samme tid som alterbordsforsiden - forestillende nadveren med Moses og Aron på sidefløjene.

Et sæt malerier fra 1858 - korsfæstelsen Lukas og Johannes der hænger nede i skibet var fra 1858 til 1928 anbragt som altertavle foran den nuværende.

Kalken er et smukt sølvarbejde fra 1300-tallet. De to store lysestager af messingblik er købt i 1712 af provst Christian Erichsøn. Døbefondens fod er omhugget i 1876 mens dåbsfadet der er sydtysk med Habsburgernes våben . Sehested og Gyldenstierne er fra 1575. Den enkle prædikestol fra 1751 har malerier svarende til altertavlens. Malerierne forestiller evangelister og apostle. I 1978 anskaffedes et nyt orgel til kirken, der hidtil havde været orgelløs. Dog havde der de sidste 30 år været benyttet et lille harmonium.