onsdag11mar2020

Kaffeeftermiddag "Muttersalene med et papskilt om halsen"

onsdag11mar2020 kl. 13:45 - 14:15

Sognepræst Bodil Raakjær Jensen, der til daglig er præst i Grindsted, vil fortælle om en hundredårig tradition og social foranstaltning. Det er sydslesvigske børns ferieophold i danske hjem gennem tiden. De første feriebørn ankom til Danmark i 1919, som meget forhutlede og udsultede. Bodil Raakjær Jensens mormor var blandt børnene på det første hold, og hun har nedskrevet sine oplevelser. Senere kom Bodil selv afsted som 6-årig på ophold i Danmark. Hun vil i foredraget berette om mormorens og egne oplevelser. Ligeledes vil hun fortælle om de forandringer, der er sket op mod vore dage, hvor opholdet mere har karakter af en kulturelt, sprogligt dannelsesrejse.