søndag08dec2019

Syng julen ind i Højslev

søndag08dec2019 kl. 19:00 - 19:30

Gudstjenesten indledes med Luciaoptog med Bruddal-spejderne.

Vi hører tekster og synger salmer fra adventstiden.

Efterfølgende serveres kaffe og klejner i kirken.