søndag09dec2018

Syng julen ind - Højslev kirke

søndag09dec2018 kl. 19:00 - 19:30

Gudstjenesten indledes med Luciaoptog med Bruddal-spejderne.

Vi hører tekster og synger salmer fra adventstiden.

Efterfølgende serveres kaffe og klejner i kirken.