onsdag19sep2018

Kaffeeftermiddag "Fra vikingerne til A.P.Møller - kirken rejste med"

onsdag19sep2018 kl. 13:45 - 14:45

Danmark er en søfartsnation - i mere end 1000 år har danske skibe gennempløjet verdenshavene - og kirken og dens præster er fulgt med, enten om bord eller ved at oprette sømands- og udlandskirker i mange lande. Ronald Pedersen (som i dag er pensionist og bor i Ebeltoft) har været orlogspræst på Grønland og sømandspræst forskellige steder rundt i verden (New York, Hong Kong, Antwerpen, Singapore, Canada og London) i over 30 år samt generalsekretær for Dansk Sømandskirke i 11 år - alle årene i samarbejde med sin hustru Inge. Han beretter i ord og billeder om de danskes færden gennem 1000 år, om sine egne oplevelser og om Den Danske Kirkes virke i udlandet.