søndag10dec2017

"Syng julen ind" i Højslev Kirke

søndag10dec2017 kl. 19:00 - 20:00

Gudstjenesten indledes med Luciaoptog med Bruddal-spejderne.

Vi hører tekster og synger salmer fra adventstiden.

Efterfølgende serveres kaffe og klejner i kirken.