Minikonfirmander

Holdet med minikonfirmander 2017-2018 er nu afsluttet.

Der forventes opstart for 3. klasse i efteråret 2018.