Minikonfirmander

Minikonfirmandundervisning for 3. klasse begynder efterår 2019