VINTERHOLDET 1955

Bagerste række: Gert Nielsen, Ane Marie Johansen, Anna Pedersen, Gert Sørensen, Laurits, Anders Kristian Andersen, Bjarne Lund.
Anden række: Irene Larsen, Karen Haumøller, Bodil Laursen, Kirsten Pedersen, Rigmor Sørensen.
Tredie række: Inger Kirsten Fruegård, Alelise Pedersen, Bente Jespersen, Elly Jacobsen, Anna Hermansen, Kirstine Simonsen og pastor Kjær.

SOMMERHOLDET 1955

Bagerst pastor Kjær.
Bagerste række fra venstre: Ole Jørgensen, Åge Jensen, Villy Thomsen, Erling, Finn Nielsen, og David
Forreste række fra venstre: Ulla, Hanne Poulsen, Kaja Andersen, Jonna Vogt, Conny Svoldgaard, Anny Nielsen, Lisbeth Jensen og Tove Bertelsen.

 

 

Konfirmationsjubilæum 27. marts 2015

På billedet ses fra venstre på bagerste række: Kirsten Krog, Erling Storgård, Bjarne Lund, Ole Jørgensen, Gert Sørensen, Kristian Andersen, Kaje Hansen, Åge Jensen, Tove Larsen og Bjarke Møller-Sørensen.

Midterste række: Jonna Jørgensen, David Kristensen, Bente Sønderby, Kirsten Pedersen, Villy Thomsen, Gert Nielsen og Anny Kristensen.

Forreste række: Conny Kristensen, Kristine Pedersen, Bodil Nielsen, Anne Skov og Irene Kristensen.