Konfirmander 4. april 1954

Øverst fra venstre ses: Anders Kjeldbjerg, Leo Würtz, Ole Pedersen, Frede Clemmensen, Oluf Øster, Hans Hermansen og Ejsing Laursen.

Nederste række: Holger Pedersen, Pastor Kjær, Bodil Pedersen, Inga Lauritsen, Lilly Knudsen, Kirsten Pedersen, Else Marie Møller.