Studieorlov

Anne Røndal

I perioden 1. marts til 31. maj har sognepræst Bjarke Møller-Sørensen studieorlov.

Embedet varetages i perioden af sognepræst Anne Røndal, Rødding.
Hun kan træffes på det sædvanlige telefonnummer 9753 7001 eller mail akj@km.dk

Kirkekontoret er som vanligt åben tirsdag og torsdag fra 11.30 - 14.30.

Sygemelding

Barbara Landmark er sygemeldt fra midt i marts 2017 pga. hofteoperation.

Kirkekontoret Højslev Præstegård

Ørslevklostervej 71D
7840 Højslev
Tlf. 97 53 70 01
Mail: hoejslev.sogn@KM.DK


Konstituering af de nye menighedsråd

Højslev-Dommerby Menighedsråd har konstitueret sig således:

Formand: Hanne Jørgensen, næstformand: Ellen Lidegaard Jensen, kontaktperson: Kristian Fihl, kirkeværge: Niels Fjordgaard Kristensen, kasserer: Jette Pørtner, sekretær: Jette P. Feld, øvrige medlemmer: Eva Plougmann Jensen, Else Baagøe Andersen, Aase Aakjær Jeppesen,  Ivan Skov.

 

Lundø Menighedsråd har konstitueret sig således:

Formand: Michael Østergaard Jensen, næstformand: Henning Jensen, Kirkeværge: Flemming Kjølhede Sørensen, kontaktperson: Ulla Kold Kristensen, kasserer: Mette Touborg Kristensen.

 


Kalender

29mar kl. 13:45

Kaffeeftermiddag "Blandt originaler og andet godtfolk"

Her er foredraget, der kalder på smilet og latteren, men også på eftertænksomheden.
 …

29mar kl. 13:45
02apr kl. 10:30

Gudstjeneste Dommerby kirke

Knud Erik Nissen

02apr kl. 10:30
09apr kl. 09:00

Gudstjeneste Højslev kirke

Anne Røndal

09apr kl. 09:00
09apr kl. 10:30

Gudstjeneste Lundø kirke

Anne Røndal

09apr kl. 10:30
13apr kl. 10:30

Gudstjeneste Dommerby kirke

Anne Røndal

13apr kl. 10:30

Se hele kalenderen her

Kirkebladet

 

Klik på billedet og se det nyeste kirkeblad.