Studieorlov

Anne Røndal

I perioden 1. marts til 31. maj har sognepræst Bjarke Møller-Sørensen studieorlov.

Embedet varetages i perioden af sognepræst Anne Røndal, Rødding.
Hun kan træffes på det sædvanlige telefonnummer 9753 7001 eller mail akj@km.dk

Kirkekontoret er som vanligt åben tirsdag og torsdag fra 11.30 - 14.30.

Sygemelding

Barbara Landmark er sygemeldt fra midt i marts 2017 pga. hofteoperation.

Kirkekontoret Højslev Præstegård

Ørslevklostervej 71D
7840 Højslev
Tlf. 97 53 70 01
Mail: hoejslev.sogn@KM.DK


Konstituering af de nye menighedsråd

Højslev-Dommerby Menighedsråd har konstitueret sig således:

Formand: Hanne Jørgensen, næstformand: Ellen Lidegaard Jensen, kontaktperson: Kristian Fihl, kirkeværge: Niels Fjordgaard Kristensen, kasserer: Jette Pørtner, sekretær: Jette P. Feld, øvrige medlemmer: Eva Plougmann Jensen, Else Baagøe Andersen, Aase Aakjær Jeppesen,  Ivan Skov.

 

Lundø Menighedsråd har konstitueret sig således:

Formand: Michael Østergaard Jensen, næstformand: Henning Jensen, Kirkeværge: Flemming Kjølhede Sørensen, kontaktperson: Ulla Kold Kristensen, kasserer: Mette Touborg Kristensen.

 


Kalender

28maj kl. 10:30

Gudstjeneste Dommerby kirke

Birgitte R. Kjær

28maj kl. 10:30
04jun kl. 09:00

Gudstjeneste Højslev Kirke

Bjarke Møller-Sørensen

04jun kl. 09:00
04jun kl. 10:30

Gudstjeneste Lundø Kirke

Bjarke Møller-Sørensen

04jun kl. 10:30
05jun kl. 11:00

Pinse i Anlægget

”Du skaber liv”. Pinse i Skive anlæg

  • Brevduer letter til friheden.
  • Mange gymnaster i …
05jun kl. 11:00
08jun kl. 14:30

Gudstjeneste Højslev Ældrecenter

Bjarke Møller-Sørensen

08jun kl. 14:30

Se hele kalenderen her

Kirkebladet

 

Klik på billedet og se det nyeste kirkeblad.